6 tips för bättre kommunikation på hotell & restaurang
mm
Wilma Viberg
3 min
En vanlig arbetsdag på hotell och restaurang är ofta stressig. Det är många olika funktioner och medarbetare som ska fungera tillsammans. Med tydlig kommunikation kan driften förenklas samtidigt som risken för fel på grund av missförstånd minskar. Tydlig kommunikation stärker även företagskulturen och skapar nöjdare medarbetare.

Här ger vi några enkla tips på hur man kan skapa bättre kommunikation.

1. Förstå generation Z

Generation Z – födda mellan åren 1995 och 2012 – utgör ofta en stor del av arbetsstyrkan inom hotell och restaurang. För att kommunicera effektivt med denna grupp är det viktigt att förstå deras bakgrund. Dom känner inte till en värld utan sociala medier eller iPhones. Generation Z föredrar en kommunikationsstil med korta och enkla meddelanden. Eftersom dom är uppväxta i en digital värld är dom vana vid att använda mobilen för att hålla sig uppdaterade.

2. Samla all kommunikation

För effektiv drift bör all kommunikation samlas på ett ställe. Det handlar om recept, checklistor, rutiner, information till personal och andra dokument. Detta förenklar för medarbetarna att hitta rätt information när det behövs. En annan fördel med samlad kommunikation är att det går snabbare att uppdatera och ändra när det bara behöver göras på ett ställe.

3. Använd digitala verktyg

Idag finns en mängd olika digitala verktyg som underlättar daglig kommunikation och drift. Ett exempel är WhatsApp som fungerar bra för att skicka enkla meddelanden mellan medarbetare på mindre verksamheter. Andra verktyg som underlättar kommunikationen är digitala filarkiv, checklistor och undersökningar. Oavsett vilket du väljer bör det vara enkelt att använda och optimerat för en mobil upplevelse. Större delen av all personal inom hotell och restaurang har inte alltid har tillgång till en dator.

4. Förklara med video

Videobaserad kommunikation är upp till 10 gånger mer effektiv jämfört med textbaserad

För hotell och restauranger är det viktigt att erbjuda en enhetlig kundupplevelse, både över tid men också mellan olika enheter. Här kan enkla videoinstruktioner underlätta och minska risken för avvikelser. Videobaserad kommunikation är nämligen upp till 10 gånger mer effektiv jämfört med textbaserad. Korta videoklipp som förklarar recept, städrutiner och kundbemötande är några exempel där videoformatet passar bra. Videos är dessutom enkla och kostnadseffektiva att producera eftersom inspelning kan ske med en vanlig mobil.

5. Håll det enkelt

Genom enkel kommunikation minskar risken för missförstånd. När medarbetare förstår vad som förväntas av dem kan de känna sig mer bekväma och trygga i sin roll. Detta ökar motivation och engagemang, vilket även har en positiv påverkan på företagets resultat och kundupplevelse. Undvik långa meddelanden, svårlästa personalhandböcker och komplicerade instruktioner. Dela gärna upp längre beskrivningar i mindre delar. Även språk och formuleringar bör utformas så att alla förstår.

6. Ställ frågor

Genom att etablera en kultur där det är ok att ställa frågor skapar du en mer öppen och effektiv verksamhet. Fråga personalen vad som fungerar och inte fungerar. Känner alla till sina ansvarsområden? Har alla förstått våra rutiner? Har alla förstått reglerna kring livsmedelshygien? Genom enkla frågor kan många problem lösas i ett tidigt skede.

Lycka till!

Wilma @ Sqillz